Harmonogram


Pierwsze warsztaty rozpoczną się już od kwietnia 2017. Finał wraz z podsumowaniem projektu odbędzie się we wrześniu 2017.

Lista akcji w ramach projektu „MŁODZIEŻOWA METROPOLIA”

1. DZIAŁAM
Młodzi wypracują system współpracy pomiędzy mieszkańcem a decydentami. Będą to narzędzia, które pozwolą na uwidocznienie głosu młodych mieszkańców, jednocześnie dadzą możliwość wpływu innym grupom społecznym do decydowania o gminie i wsparcie konsultacji społecznych.

A. „Partycypacja obywatelska” -Głównym narzędziem wydobycia inicjatyw ważnych dla młodych ludzi będzie Budżet Obywatelski. Dzięki tym działaniom stworzymy (wirtualny) Młodzieżowy Budżet Obywatelski, a jego wyniki zostaną przedstawione lokalnym decydentom.

B. „Akcja aktywizacja – warsztaty jak szukać dla siebie przestrzeni aktywizacji, jak rozmawiać o budowaniu potencjału do wspólnej aktywności społecznej.

C. „Polityka Młodzieżowa –badanie opinii młodzieży o przyszłości w regionie. Na tym panelu warsztatowym zostanie wraz z uczestnikami ułożona ankieta na podstawie, której zostanie przeprowadzone badanie opinii młodzieży w każdym z lokalnych gmin osobno. Badanie będzie trwało przez cały okres wakacyjny, a uczestnicy projektu zachęcą do wypełniania ankiety swoich kolegów i koleżanki.

2. PRACUJE
Młodzież poprzez warsztaty wypracuje mapę potencjalnych zawodów wskazując jak będzie kształtował się rynek pracy w danym środowisku lokalnym.
A. „Przyszłość na rynku pracy w Metropolii” – warsztaty na temat przyszłości zawodowej ludzi młodych, gdzie dowiedzą się, co składa się na ich własny potencjał zawodowy.

B. „ Zaprojektuj swoją pracę” – gra terenowa polegająca na rozwoju osobistym na rynku pracy oraz ukazanie możliwości samozatrudnienia oraz korzystanie z edukacji formalnej, jak i poza formalnej w procesie i kształtowaniu swoich umiejętności.

3. MIESZKAM
Budowanie wizji życia w środowisku lokalnym będzie świetną projekcją młodych ludzi w ich mniejszych gminach. W tym panelu podsumujemy dwa wcześniejsze i skondensujemy w mapę miejsca idealnego do życia według młodych ludzi. Spotkania i warsztaty wzmogą kreatywność i pozwolą przelać marzenia przyszłości w formę wyobrażeń.

A. „Jak chcę mieszkać – warsztaty z planowania przyszłości za pomocą warsztatów Future City Game polega na tym, że podczas spotkania, na które zaproszeni są różni interesariusze (młodzież i specjaliści, tacy jak m.in. badacze społeczni, architekci, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy).
B. Debata młodzieży z urzędnikami – „Młodzi szansą dla Metropolii”

4. – EWALUACJA
4.1. „MŁODZIEŻOWE FORUM – METROPOLIA” – konferencja podsumowująca efekty projektu podsumowanie całego projektu: prezentacja badań, osiągniętych efektów, postulatów debaty głównej, relacji uczestników, stworzonych filmów podczas realizacji projektu. Podsumowanie odbędzie się w Poznaniu.

Miejsce spotkania i data

Gminy uczestniczące:

Miejsce spotkania: Murowana Goślina

Data: 20-21.04.2017

Murowana Goślina i Czerwonak

Miejsce spotkania: Stęszew

Data: 11-12.05.2017

Stęszew i Buk

Miejsce spotkania: Puszczykowo

Data: 18-19.05.2017

Puszczykowo, Mosina i Kórnik

Miejsce spotkania: Swarzędz

Data: 29-30.05.2017

Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn i Kleszczewo, Dopiewo

Miejsce spotkania: Wronki

Data: 15-16.06.2017

Luboń, Komorniki, Wronki, Oborniki, Skoki

Miejsce spotkania: Poznań

Data: 20-21.09.2017

Rokietnica, Suchy Las i Tarnowo Podgórne

 

Miejsce spotkania: Poznań

Data: 6-7.10.2017

Wszyscy uczestnicy projektu i zaproszona młodzież