Murowana Goślina – 20-21.04.2017


Pierwszym spotkaniem jakie odbyliśmy w ramach spotkań projektu Młodzieżowa Metropolia była Murowana Goślina, gdzie spotkała się młodzież z Murowanej Gośliny, Bolechowa, Czerwonaka oraz Owińsk.

W ramach dwóch spotkań udało się wypracować kilka istotnych produktów. Młodzież w aktywny sposób włączała się w rozmowy o gminach, w których mieszkają oraz przekazywała swój pogląd na tematy dotyczące jakie oczekiwania ma młodzież lokalnie.

Pierwszym i najważniejszym postulatem były kwestie związane z transportem a raczej jego ograniczeniami i zmianą organizacji. Postulat był podniesiony również w rozmowie z Burmistrzem.

Drugim najważniejszym postulatem było powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Murowana Goślina, w tym celu wypracowane zostało pismo do Burmistrza, które na spotkaniu zyskało jego aprobatę i wstępną zgodę. Jak nadmienił sprawę przekaże radnym do pozytywnego rozpatrzenia.