Puszczykowo – 18-19.05.2017


W Puszczykowie młodzież miała wyjątkową okazję uczestniczyć w strategii rozwoju gminy Puszczykowo, gdzie temat precyzyjnie został przedstawiony przez Marcina Ługawiaka z firmy zajmującej się pracą nad strategią. Jednym z elementów były pomysły młodzieży. Wraz z wiceburmistrzem okazały się one na tyle trafione, że wiceburmistrz zadeklarował pełne poparcie dla projektów przestawionych przez młodzież uczestniczącą w projekcie Młodzieżowa Metropolia.

Pomysły, które zostały przyjęte z entuzjazmem to budowa Skateparku (młodzież przekazała konkretne propozycje lokalizacji i wizualizacji pomysłu) oraz stworzenie oświetlenia kilku ulic w centrum miasta (ze względu na bezpieczeństwo).

Ponadto młodzież z Kórnika miała okazje przestawić swoje pomysły na zagospodarowanie pustostanów oraz nieużytków w gminie. Przy okazji został poddany pomysł stworzenia lodowiska w zimowy czas.

Ponadto udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie jakiej gminy oczekuje młodzież do mieszkania i pracy.

Zdaniem młodzieży gmina powinna dbać o czystość, ekologię i rozwój inteligentnej gminy.