Ruszyły prace „Polityka młodzieżowa w Poznaniu”


Na sesji 7 grudnia, Rada Miasta przyjęła projekt uchwały mojego autorstwa, który zakłada rozpoczęcie prac nad polityką miejską dla ludzi młodych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. w Poznaniu mieszkało 20 325 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, 23 563 w wieku 20-24 lata oraz 40 818 w wieku 25-29 lat – razem to prawie 85 tys. osób. Miasto powinno zintensyfikować działania, które poprawiałyby warunki życia młodych ludzi oraz zachęcałyby zarówno do przeprowadzki do Poznania osoby spoza miasta, a jednocześnie – przekonywały obecnych mieszkających do zostania w naszym mieście. Szczegóły powinny zostać wypracowane w ramach badań opinii społecznych wśród młodych ludzi, konsultacji społecznych oraz współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Poznania, samorządami uczniowskimi oraz studenckimi poznańskich uczelni.

Projekt dokumentu Prezydent powinien przedstawić Radzie Miasta do 30 września 2018 r.

Nadmienimy, że pomysł wzmocnienia polityki na rzecz młodych był bezpośrednim pokłosiem uczestnictwa Pana Radnego Wierzbickiego w naszym finale projektu #czasnamlodych i podsumowaniu Metropolii dla Młodych!

Ruszają prace nad polityką dla ludzi młodych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *