Stęszew – 11-12.05.2017


Młodzież w Stęszewie zgromadziła się w Domu Kultury, gdzie powitani zostaliśmy przez Dyrektora Mateusza Niedźwiedzia, który osobiście przekazał młodzieży, że ich głos jest słyszany kiedy tylko chcą i nadmienił, iż zawsze w Domu Kultury znajdą pomoc w realizacji swoich działań.

Podczas spotkania odwiedzili nas także radni, nauczyciele oraz pracownicy Urzędów Gmin Stęszew i Buk, którzy przekazali młodzieży ich doświadczenie ze współpracy. Razem zastanawialiśmy się jak sprawić, aby kontakt między młodzieżą a decydentami był lepszy. Razem stwierdziliśmy, że najlepsze są dwa kanały powołanie młodzieżowych rad (tutaj padły konkretne propozycje z Dopiewa i Stęszewa) oraz prowadzenie przez Urząd gminy młodzieżowej polityki online. Lepsza komunikacja w sieci będzie skutkować szybszym dotarciem do młodzieży.

Ponadto młodzież stworzyła mapę swoich rozwiązań na problemy gminy, zagospodarowania przestrzeni (plaży, ścieżek rowerowych oraz miejsc rekreacji) które przesłała osobiście do biur podawczych urzędów gmin.